yeni yazma örnekleri

Rasgele Örnekler
oyası modeli
pike örtü örneği

yemeni modeli

yemeni modeli